Hvem bør teste og hvorfor

Enkelt sagt burde alle teste sine vannsystemer for forekomster av legionella. Legionella lever i alt av ferskvann og kan dermed forekomme i alle våre vannsystemer.

  • I HJEMMET kan legionella sitte i biofilm i dusjhodet, eller i varmtvannstanken det var litt problemer med for noen år siden, eller i boblebadet som bare blir brukt noen få ganger i året.
  • PÅ HYTTA eller andre fritidsboliger som blir stående tomme i deler av året kan legionellaen gro fritt i vann som holder perfekt veksttemperatur.
  • PÅ TRENINGSSENTERET hvor det å ta en dusj etter trening kan ende opp med ett par dager sykdom.
  • HOS TANNLEGEN som i god tro kanskje ikke har gjort en grundig nok jobb med desinfisering og sprøyter ut legionella mens tennene blir renset.
  • HOS FRISØREN hvor hårvasken kan føre til legionellose siden frisøren ikke har sjekket eller korrekt desinfisert noen av vaskene sine.

Dette er bare noen eksempler på hvor legionella kan forekomme på hverdag og fritid. Innenfor industri og arbeidsplasser er det enda flere muligheter som alle kommer inn under Arbeidsmiljøloven. De fleste veiledninger vil anbefale gjennomspyling av vann med temperatur på 70°C eller høyere for å fjerne legionella. Dette er ikke helt korrekt da denne metoden kun vil ta de bakteriene som er i vannet, og ikke det som skjuler seg i biofilm. I hovedsak kan alle vannsystemer anses som smittefarlige til det motsatte er bevist gjennom overvåkning av bakteriell forekomst i vannsystemet.

Især gjelder dette hvor personer med nedsatt immunforsvar er tilstede. Sykehus og sykehjem selvfølgelig, men også hos tannlegen eller frisøren hvor eldre personer kan ha noe nedsatt immunforsvar uten at dette nødvendigvis krever sykehusinnleggelse, eller til og med i eget hjem. Overvåkningsrutiner som omfatter potensielle bakterier er ikke bare viktige for industri og arbeidsplasser med HMS og krav til vedlikehold det kan være vel så viktig i eget hjem.