Legionella og Legionellose

Legionella spp. (legionella inkludert alle underarter) finnes i alle vannkilder, men var ikke en del av vårt sykdomsbilde før vi begynte å bygge rørsystemer for bruk av vann i husholdninger. Legionella smitter gjennom aerosoler, ørsmå vanndråper som ikke er vanlige i naturlige kilder. I dusjen hjemme, boblebadet som skal brukes til kos, eller høytrykksspyleren, er det derimot mye aerosol dannelse. Dette betyr at kontroll av rørsystemer skal være nok til å fjerne Legionella spp. som sykdomsfremkallende bakterie.

Legionella formerer seg best med introduksjon av amøber som forsøker å spise bakterien, men blir selv vert for formering. I tilstand uten amøber vil vekst fortsatt forekomme med gunstige forhold i vann mellom 25-50°C, men legionella overlever bare noen minutter i vann over 65°C. Problemene kommer ved formasjon av biofilm i rørsystemet som gir helt optimale vekstvilkår til legionella, i tillegg beskytter biofilm bakteriene og er veldig vanskelig å bli kvitt. Biofilm oppstår når levende bakterier får muligheten, kanskje har et område litt lavere temperatur enn resten av systemet, til å feste seg på innsiden av røret og bygges opp ved døde og levende bakterier, amøber, osv. tiltrekkes disse.

Sykdommen som kommer av Legionella spp. går under navnet Legionellose, under dette er det to versjoner: Legionærsyken og Pontiac Feber. Legionærsyken er en lungebetennelse med høy dødelighet på rundt 20%. Pontiac feber er en mye mildere form for sykdom og opptrer som en “to-dagers influensa”. De fleste tilfeller av legionellose i Norge har blitt oppdaget grunnet ett tilfelle av legionærsyke evt. at konsentrasjonen av pontiac feber er høy, begge er høyst underdiagnostisert og det regnes med at kun 10% av alle tilfeller rapporteres. Det kan stilles spørsmål ved hvilket av disse to versjonene som koster samfunnet mest. Legionærsyken fører til lengre sykehusopphold og potensielle dødsfall, mens pontiac feber kan være en stor kilde til kortere sykdomsfravær.

Legionella ble først identifisert etter et utbrudd på en konferanse for American Legion i Philadelphia, USA i 1976. I ettertid ble bakterien også sporet til andre utbrudd, det tidligste i 1947. Arten som forårsaket dette utbruddet er Legionella pneumophila som fortsatt er den vanligste årsaken til legionellose i store deler av verden.

I Norge har vi hatt to store utbrudd av legionellose. Det første var i Stavanger i 2001 hvor 28 personer fikk legionærsyke og 7 døde som følge av dette. Utbruddet startet i et kjøletårn midt i byen. I 2005 var det Østfold som hadde utbrudd i Fredrikstad/Sarpsborg området, her ble 103 syke og 10 døde som følge av sykdommen. Utbruddet startet ved et renseanlegg, en såkalt industriell skrubber, som spredte smitten over store områder. Sannsynligvis har dette utbruddet verdensrekord i avstanden på smitte.