Hydrosense Pro App

Ved bruk av Hydrosense Legionella app til iPhone kan resultatene fra Hydrosense Legionella test forstås og loggføres bedre.

  • Ta ett bilde for å få en objektiv vurdering av resultatet, ingen synsing om svake resultater.
  • Bildet gir også en score fra 0 til 10, hvor 0 er negativ og 10 er mye bakterier og alvorlig smittefare, basert på fargestyrken på testfelt.
  • Bildet, i lag med mange andre detaljer, kan loggføres for senere datasporing som kan hjelpe i epidemiologisk og smitteoppsporingsarbeid, samt brukes som en del av HMS og internkontroll.
  • Loggføringen gir også mulighet til å lagre annen informasjon som kan sjekkes samtidig.
  • Ved å koble mot kalenderen kan det settes opp varsling om når ny test skal gjennomføres.
  • Med mange andre nyttige funksjoner.
  • Appen er gratis og loggføring blir gjort gjennom en Hydrosense konto.

Hydrosense Portal