Hva er Hydrosense Legionella Test

Hydrosense Legionella Test er en enkel test som kan brukes til rutineovervåkning av vannsystemer.

 • Testen kan gjennomføres av hvem som helst.
 • Testen kan lagres på romtemperatur opp til 18 måneder.
 • Testen krever ikke noe bruk av ekstra utstyr eller verneutstyr.
 • Testen tar ca. 30 minutter fra start til resultat.
 • Testen har bevist effekt som er mer enn god nok til å dekke rutinemessig testing.
 • Testen gir et kvalitativt svar som indikerer positiv/negativ.

Testen fungerer gjennom Lateral Flow Technology (LFT) som er en vanlig prosess for hurtigdiagnostisering på sykehus, og er veldig lik en graviditetstest. Enkelt forklart er dette en antistoff-antigen reaksjon som foregår på en cellulose stripe som prøvematerialet flyter over i en bestemt retning. Reaksjonen foregår mot spesifikke markører, ofte proteiner, som eksisterer på overflaten av bakterien.

I Hydrosense Legionella test vil du kunne få tre resultater:

 • Reaksjon på kun kontrollfeltet, som indikerer at prøven er NEGATIV for Lpsg1 og testen korrekt utført.
 • Ingen reaksjon på noen av feltene, som indikerer at noe er galt med testkassetten, prøvematerialet, eller at prosedyren ikke er fulgt korrekt, testen er INKONKLUSIV.
 • Reaksjon på kontrollfelt og testfelt, som indikerer at prøven er POSITIV for Lpsg1 og testen korrekt utført.

Følgende bør gjøres basert på resultater:

 • Ved NEGATIVT resultat loggføres utført test og ingenting mer behøver å gjøres.
 • Ved INKONKLUSIVT resultat må en ny test utføres til negativt eller positivt resultat oppnås, loggfør detaljer om hvor den inkonklusive testen ble tatt.
 • Ved POSITIVT resultat bør det utføres full desinfeksjon av hele anlegget og nye tester tas til det blir negativt resultat, hele prosessen loggføres. Norsesense kan kontaktes for hjelp med desinfeksjonsprosessen.

Validering og godkjenning

Testen er validert gjennom KWR Water Research Insititute i Nederland, som er ett offentlig støttet institutt som har internasjonal anerkjent ekspertise på bruk av ferskvann til forskjellige formål. Gjennom et prosjekt som sammenlignet flere metoder for å teste legionella i vannprøver ga Hydrosense Legionella testen gode resultater i forhold til vanlige laboratorietester. Hydrosense Legionella testen var bedre enn dyrkning når sammenlignet på deteksjon av Legionella pneumophila serogruppe 1 (Lpsg1), og sammenlignet bra med genetiske tester (PCR) under samme forhold. I tillegg til denne testen har Nalco, et internasjonalt vannrensingsselskap, validert testen for bruk i sitt arbeid. Denne valideringen har resultater som er gode nok til å godkjennes for bruk som hurtigtest ved diagnostiske laboratorier i Norge.

Folkehelseinstituttet har også godtatt testen som ett supplement til akkrediterte laboratorietester. «Vedrørende testkitet Hydrosense for hurtig påvisning av L. pneumophila serogruppe 1 i vannprøver. Basert på testresultatene gjengitt i KWR rapporten A new method of screening cooling water and process water for Legionella pneumophila (KWR 2009.004, May 2009) anser vi at Hydrosense kan benyttes som et supplement til akkrediterte analyser for å følge med på utviklingen av Legionella i vannsystemer. Metoden er midlertid begrenset til påvisning av L. pneumophila serogruppe 1 og vil derfor ikke påvise andre legionellavarianter, som også kan være sykdomsfremkallende for mennesker. Serogruppe 1 er imidlertid den klart vanligste Legionellavarianten påvist ved legionærsykdom. »

Som sitatet fra Folkehelseinstituttet indikerer er det store negative med testen at den kun detekterer Legionella pneumophila serogruppe 1. Derimot er dette den vanligste bakterien for påvist legionellose, og det er indikert at om det eksisterer legionella i et vannsystem vil denne varianten være en del av det som finnes. Noter også at Hydrosense Legionella testen ikke er en akkreditert test, og er kun et supplement som kan brukes i tillegg til akkrediterte prøver hvor dette er nødvendig. På de fleste plasser hvor legionella skal testes er det derimot ikke krav til akkreditert testing, her kan Hydrosense Legionella test brukes som eneste test for rutineovervåkning.

Hydrosense Legionella test har også noen mangler i forhold til epidemiologi og smittesporing. Siden svaret er kvalitativt vil hverken mengde, selv om det kan gis et estimat ved bruk av tilhørende app, eller genetisk profil kunne oppføres. Begge kan være veldig viktige i smitteoppsporing og det anbefales at det også sendes en prøve til laboratorium når det indikeres høye mengder av legionella.