Hydrosense Single Kit​

Hydrosense Single Kit er den mest sensitive måten å gjennomføre testen på, men krever et enkelt, 10 minutters, steg for filtrering og konsentrering.

  • Prøven tas fra hvilket som helst vannuttak i medfølgende 250ml beholder.
  • Bruk den store medfølgende pipetten til å ta vann fra beholderen og før gjennom medfølgende filter. Pass på vanndrypp.
  • Når alle 250ml er ført gjennom filter bruk den mindre medfølgende pipetten og hent ut vannet fra andre enden av filteret.
  • Vannet fra denne pipetten påføres direkte i anvist område av testkassetten.
  • La prøven stå i 25 minutter før svar leses av.
  • Ved avlesning vil fargestyrken på testfelt gi indikasjoner på bakteriemengden ved bruk av tilhørende app.

Dette kitet krever et ekstra steg og tar 10 minutter lengre å utføre, men har en sensitivitet på 100 CFU/liter. CFU står for Colony Forming Units og er ett mål på hvor mange bakterier som eksisterer innenfor et bestemt område, i dette tilfellet per liter. Ved 100 CFU/liter er det ingen overhengende fare for smitte, men vannsystemet bør fortsatt desinfiseres. Om det etter desinfeksjon fortsatt blir svakt positive svar med Hydrosense Single Kit, basert på bruk av app for indikasjon av styrke, er det kanskje ikke nødvendig å desinfisere systemet igjen, men da må rutinetesting av legionella utføres oftere for å påse at mengden legionella ikke øker.